تولیدی صنایع سلولزی سجاد بندرگز
 صفحه اصلی    تولیدی صنایع سلولزی سجاد بندرگز
پرتال-header

تولیدی «صنایع سلولزی سجاد بندرگز» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

تولیدی صنایع سلولزی سجاد بندرگز

فعالیت خميرکاغذازکاغذباطله ومقوا
مدیر واحد صنعتی مهرداد الوارزندی

اطلاعات تماس

نشانی بندرگز- نوکنده- ناحيه صنعتي گز غربي
تلفن 01733784282
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه