محمد آزاده حيدرآبادي
 صفحه اصلی    محمد آزاده حيدرآبادي
پرتال-header

کارخانه «محمد آزاده حيدرآبادي» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

محمد آزاده حيدرآبادي

فعالیت  جعبه چوبي جهت بسته بندي، الوار
مدیر واحد صنعتی محمد آزاده حيدرآبادي

اطلاعات تماس

نشانی روستاي شموشک عليا
تلفن 01732323489
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه