گلستان الیاف شیمی
 صفحه اصلی    گلستان الیاف شیمی

پرتال-header

تعاونی«گلستان الیاف شیمی» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

گلستان الیاف شیمی

فعالیت کانکس فایبر گلاس-فلز،قطعات فایبرگلاس
مدیر واحد صنعتی
محسن رجب زاده

اطلاعات تماس

نشانی گرگان-روستاي تخشي محله-ناحه صنعتي شهيد هزار جريبي
تلفن 01732573399
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3