شركت تضامني بسته بندي آجيل منوچهري
 صفحه اصلی    شركت تضامني بسته بندي آجيل منوچهري
پرتال-header

شركت«تضامني بسته بندي آجيل منوچهري» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

شركت تضامني بسته بندي آجيل منوچهري

فعالیت بسته بندي آجيل و خشكبار
مدیر واحد صنعتی منوچهری

اطلاعات تماس

نشانی ناحیه صنعتی امام خمینی
تلفن 01734349665-6
فکس  01734349667
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه

) ); ?>