پاسارگاد عایق پارس
 صفحه اصلی    پاسارگاد عایق پارس

پرتال-header

کارخانه «پاسارگاد عایق  پارس» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

کارخانه پاسارگاد عایق  پارس

فعالیت عایق رطوبتی
مدیر واحد صنعتی  آقای وارثی

اطلاعات تماس

نشانی شهرک صنعتی گنبد
تلفن 01733287127
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3