بست سازان ماهر گلستان
 صفحه اصلی    بست سازان ماهر گلستان
پرتال-header

کارخانه «بست سازان ماهر گلستان» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

 

 

بست سازان ماهر گلستان

فعالیت بست و اتصالات فلزی وقطعات پلاستیکی تزریقی
مدیر واحد صنعتی کریمی

اطلاعات تماس

نشانی  شهرک صنعتی  گرگان۲
تلفن 2453651
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه