قابوس تفلون گرگان
 صفحه اصلی    قابوس تفلون گرگان
پرتال-header

کارخانه «قابوس تفلون گرگان » از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

قابوس تفلون گرگان

فعالیت رنگ تفلون،تینرهای نیتروسلولزی
مدیر واحد صنعتی عبدالجبار پقه

اطلاعات تماس

نشانی شهرک صنعتي آق قلا
تلفن 01734532400
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه