شانه تخم مرغ قنبری نیا (ماه شانه)
 صفحه اصلی    شانه تخم مرغ قنبری نیا (ماه شانه)
پرتال-header

کارگاه«تولیدی شانه تخم مرغ هانی قنبری نیا
(خریداری از شرکت ماه شانه)» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

insta:golestanfip

No images found!
Try some other hashtag or username

 

 

 

 

portaal3

کارگاه تولیدی شانه تخم مرغ هانی قنبری نیا

 

فعالیت شانه تخم مرغ کاغذی
مدیر واحد صنعتی هانی قنبری نیا

اطلاعات تماس

نشانی  شهرک صنعتی آق قلا، سازندگی ۴
تلفن 01734533332
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه