پتروشیمی بانیار
 صفحه اصلی    پتروشیمی بانیار
پرتال-header

کارخانه «پتروشیمی بانیار» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

portaal3

پتروشیمی بانیار

فعالیت پلی استایرن،پانل سقفی،دیوار باربر ،دیوار پارتیشن
مدیر واحد صنعتی نیازی

اطلاعات تماس

نشانی شهرک صنعتی گنبد
تلفن 01733249255-8

22373179(21 98+)

فکس  3332233(172 98+)
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه