پیشرو سانیا صنعت
 صفحه اصلی    پیشرو سانیا صنعت
تولید کننده انواع پت و درب پت

شرکت تولیدی بازرگانی پیشرو سانیا صنعت تولید کننده انواع دربهای پلیمری با پیشرفته ترین دستگاه ها و قالبهای به روز اروپاست. تولیدات این مجموعه که توسط دستگاه های (krauss maffei) و قالبهای (erwes)  انجام میپذیرد. بصورت آب بند و گازبند و دارای (آکوامالیتور) بوده و بصورت های اسپید تولید میگردد. ظرفیت حداکثری تولید این مجموعه با تعداد 1.100.000 عدد آن درب دهانه 28 میلیمتر دبل سیل و تعداد 400.000 عدد آن درب جهت مصرف آب معندی با دهانه 25/30 می باشد. واحد چا/ این مجموعه که توسط یک دستگاه تامپوپرینت دو رنگ فعال است. ظرفیت چاپ 1.5 ملیون عددی را در یک روز کاری به ثبت رسانده است.

 تلفن در حال بروزرسانی
 فکس در حال بروزرسانی
 ایمیل در حال بروزرسانی
 وب سایت در حال بروزرسانی
 نشانی در حال بروزرسانی