رنگینه فیلم گرگان
 صفحه اصلی    رنگینه فیلم گرگان
پرتال-header

کارخانه «رنگینه فیلم گرگان» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

 

 

portaal3

کارخانه رنگینه فیلم گرگان

فعالیت تولید لوازم آبیاری
مدیر واحد صنعتی خلیل لری

اطلاعات تماس

نشانی  شهرک صنعتی آق قلا، سازندگی ۴
تلفن  

01734533313

فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه