تژوال بندرگز(محمود خاری)
 صفحه اصلی    تژوال بندرگز(محمود خاری)

کارخانه «تژوال بندرگز» از امکانات ویژه پرتال صنایع استفاده نکرده است

insta:golestanfip

No images found!
Try some other hashtag or username

 

 

 

portaal3

تژوال بندرگز(محمود خاری)

فعالیت درجه بندی وبسته بندی مرکبات ومیوه و سرد خانه زیر صفر
مدیر واحد صنعتی خاری

اطلاعات تماس

نشانی شهرک صنعتی بندرگز
تلفن  01734393344
فکس
ایمیل
وب سایت
portaal3

صنایع مشابه