اضافه کردن صنعت شما
 صفحه اصلی    اضافه کردن صنعت شما

مالکان محترم صنایع در استان گلستان می توانندجهت تکمیل  یا اصلاح اطلاعات  صنعت خود در پرتال اطلاعات صنایع استان گلستان با شماره  پشتیبانی پرتال به شماره 09397014519یا تلگرام GolestanFIP_admin@  تماس حاصل فرمایند.

telegram